Opravy dopravníkových pásů

Opravy dopravníkových pásů:

Během provozu je pás vystaven různým druhům škodlivých faktorů, v důsledku čehož se nezřídka setkáváme s různými poškozeními pásu. Mezi nejčastější patří pořezání, natržení, odření, praskliny, propíchnutí, které bez přijetí příslušných opatření znemožňují další práci nebo snižují jeho účinnost. Vzhledem k vysokým nákladům na pořízení nového pásu je oprava poškození mnohem výhodnější.

Volba metody opravy pásu a opravných prostředků závisí na povaze poškození. Může se jednat o:

  • lepení za studena;
  • vulkanizace (je podmíněna dostatečnou délkou pásu, ale je to nejtrvalejší a nejodolnější řešení);
  • použití opravné záplaty (jako je například Fix’N Go®);
  • použití opravné sponky (rychlé řešení pro obnovení práce v co nejkratší době);
  • použití mechanického spojení (umožňuje zachovat délku pásky a zároveň zaručuje téměř stejnou pevnost spojení jako v případě vulkanizace).

 

Firma CTP disponuje vhodným vybavením a kvalifikovaným personálem pro provádění všech výše uvedených typů oprav. Nabídka společnosti zahrnuje také různé typy záplat a sponek, mechanické spojky a montážní lišty.